ตะบองเพชร

ตะบองเพชร

ตะบองเพชร 


ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Mila sp.
ชื่อสามัญและภาษาอังกฤษ :  Mila, Cactus 
วงศ์ : Cactaceae
ถิ่นกำเนิด :  ทวีปอเมริกาใต้  แอฟริกา
การขยายพันธุ์ : การปลูกด้วยเมล็ด  ปักชำ

 

ลักษณะทั่วไป : 

ตะบองเพชร เป็นพืชในวงศ์ Cactaceae  มีมากกว่า 127 สกุล และมากกว่า 2,047 สายพันธุ์ เป็นพืชพื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในทะเลทราย ลักษณะของตะบองเพชร เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูง 1-2 ฟุต ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ มีขนหรือหนามรอบต้นหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ลักษณะต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอก รูปทรงกลม หรือแล้วแต่ชนิดพันธุ์  

ตะบองเพชรเกือบทุกชนิดไม่มีใบ ลำต้นประกอบไปด้วยหนามและมีคอโรฟิลล์   ตะบองเพชรมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา ซึ่งมีเพียงไม่กี่ชนิดที่มาจากทวีปแอฟริกา เป็นเขตที่มีความร้อนและแห้งแล้ง

หากแต่ประเทศไทยแม้จะมีอากาศร้อนชื้นแต่ก็มีหลายชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และยังเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางด้านรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน เป็นพืชที่มีดอกและหนามเป็นเอกลักษณ์ มีสีสันสวยงาม 

ต้นตะบองเพชรสามารถยืนต้นได้ แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดารโดยไม่ตาย เพราะนานๆ ครั้งจะมีฝนตก โดยต้นตะบองเพชรจะเก็บน้ำไว้ในลำต้นเป็นจำนวนมาก และจะใช้น้ำตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน แล้วมันจะเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ แต่ยังคงคายน้ำอยู่ ดังนั้นตะบองเพชรจึงมีชีวิตอยู่ได้ในทะเลทรายและยังมีชื่อเรียกอื่นๆดังนี้ โบตั๋น และ ท้าวพันตา

สวนนงนุชพัทยา ศูนย์รวมตะบองเพชรและไม้อวบน้ำพันธุ์ต่างๆ หลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 1,000 ชนิด บางชนิดมีอายุมากกว่า 35 ปี ผลิดอกอวดโฉมความสวยงามให้ได้ชมตามช่วงเวลาและฤดูกาล

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช