สวนนงนุชพัทยามีการปลูกปรง 348 สายพันธุ์ จากปรงทั้งหมด 352 สายพันธุ์จากทั่วโลก

สวนนงนุชพัทยามีการปลูกปรง 348 สายพันธุ์ จากปรงทั้งหมด 352 สายพันธุ์จากทั่วโลก

สวนนงนุชพัทยามีการปลูกปรง 348 สายพันธุ์ จากปรงทั้งหมด 352 สายพันธุ์จากทั่วโลก และหลายพันธุ์ไม่รู้จักการปลูกที่อื่น

การรวบรวมปรงมีความสำคัญเนื่องจากพืชกลุ่มนี้กำลังใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการสูญพันธุ์ทั่วโลก สวนแห่งนี้เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติเรื่องชีววิทยาปรงครั้งที่ 6 ในปี 2545 และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชสวนปรงสองครั้งในปี 2560 และ 2562

สวนแห่งนี้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์หลายโครงการเพื่อปกป้องปรงจากการสูญพันธุ์ในป่าในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสวนในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับปรง

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช